Metody finansowania przedsiębiorstwa zyskują coraz większą popularność na arenie małych i dużych spółek. Wynika to przede wszystkim z możliwości ...