Money Magazine - archiwum autora

Firma bez szefa?

W przedsiębiorstwie zarządzanym w modelu turkusowym nie spotkamy kierowników ani dyrektorów, sztywnej hierarchii ani rozmów oceniających. Pracown...

Druk banknotów euro

Banknoty waluty euro, która obowiązuje w krajach UE należących do strefy euro, są emitowane przez określone narodowe banki centralne pod nadzorem...