Dyrektywy Nowego Podejścia dotyczące maszyn

ce

Dyrektywy Nowego Podejścia to przepisy wprowadzane w krajach Unii Europejskiej, które ujednolicają wytyczne dotyczące różnych produktów sprzedawanych na rynkach wspólnoty. Te dokumenty opisują zasadnicze wymagania związane z bezpieczeństwem, zdrowiem, ochroną konsumenta i ochroną środowiska.

Obecnie obowiązuje prawie 30 takich dyrektyw. Bardziej szczegółowe normy techniczne zawarte są w  zharmonizowanych normach europejskich. Regulacje wynikające z dyrektyw Nowego Podejścia zobowiązują producentów do testowania ich produktów i znakowania ich symbolem CE.

Wymagania dotyczące maszyn

Wszystkie sprzedawane na terenie Unii Europejskiej maszyny muszą być przede wszystkim zgodne z dyrektywą maszynową. Dodatkowo, zależnie od określonego rodzaju oraz warunków wykorzystania towaru może także zachodzić potrzeba przetestowania ich pod kątem zgodności z innymi dyrektywami. Najczęściej są to:

  • Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej, która określa wytyczne dla maszyn, aby nie zaburzały pola elektromagnetycznego, sprawnie działały w określonym środowisku oraz nie wpływały negatywnie na działanie innych urządzeń. Te przepisy obejmują wszystkie sprzęty zawierające aktywne elementy elektroniczne.
  • Dyrektywa niskociśnieniowa, która zawiera zapisy dotyczące projektowania, wytwarzania oraz oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych lub ich zespołów o maksymalnym ciśnieniu powyżej 0,5 bara.
  • Dyrektywa ATEX http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/bezpieczenstwo+wybuchowe+(atex)+i+bezpieczenstwo+pozarowe ), która ma zastosowanie do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w strefach wybuchowych. Ponadto zapisy dyrektywyATEX odnoszą się również do urządzeń zabezpieczających, sterujących i regulacyjnych używanych poza przestrzeniami zagrożonymi wybuchem, które są wymagane lub zapewniają bezpieczne funkcjonowanie urządzeń i systemów chroniących przez wybuchem.

Trzeba pamiętać, że maszyny powinny spełniać wszystkie wymagania zawarte w wyżej wymienionych dokumentach. Każdy produkt powinien być dokładnie przebadany, a następnie oznaczony symbolem CE zgodnie ze standardami określonymi w odrębnej dyrektywie.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.