Różnice pomiędzy komornikiem a przedstawicielem firmy windykacyjnej

fotolia_81905154_subscription_monthly_m

Nietrafna inwestycja, utrata pracy, kradzież, nieopłacone rachunki, te i wiele innych powodów sprawiają, że w długi może wpaść każdy. Jednak wszystkie zobowiązanie finansowe należy spłacić. Zwykle problem rozwiązywany jest polubownie, a należność rozkładana na raty i spłacana z biegiem czasu. Zdarzają się jednak osoby, które nie starają się pokryć swoich długów,są bierni, pasywni i nieodpowiedzialni. Z takimi ludźmi prędzej czy później skontaktuje się windykator lub komornik.

Przedstawiciel państwa – komornik

W sytuacji kryzysowej, gdy dłużnik notorycznie zwleka z opłatami, sprawa zadłużenia zostaje przekazana komornikowi sądowemu. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym we współpracy z sądem rejonowym. Ma on za zadanie przeprowadzić spis inwentarza, sporządzić protokół stanu faktycznego, a przede wszystkim odzyskać zaległe należności za pomocą przymusowej egzekucji. Nadzorowany jest jedynie przez sąd rejonowy, z którym współpracuje. Czyli np. Komornik Sądowy w Tarnowie jest przedstawicielem państwowym, nadzorowanym przez sąd rejonowy w Tarnowie.

Osoba prywatna – windykator

Zdarzają się sytuacje, w których zaległości finansowe przechodzą w ręce firmy windykacyjnej. Współpracujący z nią indykator ma prawo rozpocząć windykację, czyli proces mający na celu dochodzenie roszczeń i własności, za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach. Windykacja dzieli się na polubowną i sądową. W pierwszej, zadaniem windykatora jest monitorowanie dłużnika, by ten terminowo spłacał należności. W drugiej windykator ma prawo złożyć pozew o wszczęcie postępowania sądowego, którego celem jest uzyskanie nakazu spłaty za pomocą egzekucji komorniczej.

Możliwości prawne windykatora i komornika

Komornik i windykator pełnią podobną funkcję, jednak różnią się uprawnieniami. Zadaniem windykatora jest doprowadzenie do polubownej spłaty należności i monitorowanie jej przebiegu. Jednak windykator jest osobą prywatną, która nie posiada uprawnień do przeprowadzenia egzekucji komorniczej. Nie ma prawa do zajmowania i spisu majątku, wchodzenia do mieszkania dłużnika, zajmowania wynagrodzenia, zagarniania majątku, ani naruszania dóbr osobistych. Komornik zaś jest funkcjonariuszem publicznym, którego obowiązkiem jest odzyskanie zaległych należności. W tym celu może wykorzystać szereg uprawnień. Ma on prawo wtargnąć do mieszkania, zmusić do wyjawienia majątku, zająć dobra osobiste oraz konto bankowe i wynagrodzenie.

Windykator i komornik mają podobne zadanie. Ich celem jest doprowadzenie do uregulowania zaległości finansowych dłużnika. Jednak różnica tkwi w uprawnieniach. Windykator może jedynie zachęcić do spłaty i monitorować jej przebieg. Komornik zaś może zmusić dłużnika do regulacji zobowiązań poprzez zajęcie wszelkich dóbr materialnych. Działania komornika sądowego są ostatecznością. Występują jedynie w przypadku trudnych i nieodpowiedzialnych dłużników.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.