Connect with us

Firma

Spotkanie ekspertów ds. finansów publicznych w MF

Opublikowano

on

Nowoczesne metody zarządzania finansami publicznymi to punkt przewodni 11. posiedzenia OECD Wyższych Urzędników Budżetowych z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (11th Annual Meeting of Central, Eastern and South-Eastern European Senior Budget Officials – CESEE-SBO), które odbyło się – po raz pierwszy w Polsce – w dniach 21-22 maja 2015 r. w Ministerstwie Finansów.

Minister finansów Mateusz Szczurek podkreślił znaczenie modernizacji sposobów planowania budżetowego dla efektywnego i skutecznego finansowania zadań publicznych, a tym samym dla racjonalnego wykorzystania pieniędzy powierzonych państwu przez podatników. „Wydatki powinny być skoncentrowane przede wszystkim na wybranych obszarach, które są ważne dla rozwoju kraju. Powinno być to połączone z identyfikacją działań związanych z wdrażaniem zintegrowanych strategii rozwojowych w kraju” – powiedział minister. „Konieczne jest wzmocnienie powiązań między planowaniem finansowym a planowaniem strategicznym na podstawie wieloletniego planowania finansowego i budżetu zadaniowego, a także przeglądy wydatków” – dodał Mateusz Szczurek i wyraził przekonanie, że obrady, które służą wymianie najlepszych praktyk i doświadczeń, przyczynią się do wzmocnienia stanu finansów w krajach regionu. Wiceminister finansów Artur Radziwiłłprzedstawił aktualny stan prac i perspektyw wdrażania w Polsce przeglądów wydatkowych, a także rozwój planowania budżetowego w układzie zadaniowym.

Minister Szczurek przypomniał też osiągnięcia naszego kraju w procesie konsolidacji fiskalnej. Przyniosły one znaczące obniżenie deficytu w ciągu ostatnich 4 lat, możliwe głównie przez korektę po stronie wydatków i jednoczesny wzrost gospodarczy, który w ostatnich latach jest najwyższy w UE. „Spodziewamy się, że procedura nadmiernego deficytu zostanie zamknięta dla Polski jeszcze w tym roku” – ocenił minister. Mateusz Szczurek zaznaczył również, że polski resort finansów skupia się nie tylko na poprawie kondycji finansów publicznych, ale również na edukacji finansowej społeczeństwa, aby obywatele płacący podatki wiedzieli, na co są one przeznaczane i dlaczego.

W dwudniowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele resortów finansów z 26 krajów oraz eksperci organizacji międzynarodowych – poza OECD, które podczas otwarcia reprezentował Ronnie Downes (Deputy Head, Budgeting & Public Expenditures), wprowadzając uczestników w problematykę spotkania – także z Banku Światowego, PEMPAL (The Public Expenditure Management Peer Assisted Learning), Centre of Excellence in Finance (z siedzibą w Słowenii) i Komisji Europejskiej. Uczestnicy rozmawiali o najnowszych osiągnięciach oraz przyszłych wyzwaniach związanych z prognozowaniem makroekonomicznym oraz z funkcjonowaniem średnio-okresowych ram budżetowych, z uwzględnieniem dyscypliny fiskalnej i reguł wydatkowych. Przedstawiono także doświadczenia międzynarodowe we wprowadzaniu przeglądów wydatków publicznych oraz te kwestie polityki budżetowej państwa, które podlegają dynamicznemu rozwojowi w krajach OEDC. Chodzi o partycypację obywateli w procesach planowania budżetowego oraz transparentności budżetowej, jak również o budżetowanie zorientowane na zapewnianie równych szans (inclusive budgetary governance), z uwzględnieniem kwestii równouprawnienia płci. Tematem debaty było też budżetowanie polityki ochrony zdrowia na tle wyzwań i perspektyw długookresowych oraz najlepsze rozwiązania budżetowania zadaniowego i możliwości dalszego doskonalenia tej formy zarządzania finansami publicznymi, która ma za zadanie podnoszenie efektywności i skuteczności wydatków publicznych.

Tematem spotkania było ponadto m.in. finansowanie inwestycji w infrastrukturę, w tym rozwiązania umożliwiające większą rolę instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Spotkanie w Ministerstwie Finansów odbyło się w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012″, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj Dalej
1 Comment

1 Comment

  1. Money Magazine

    31 maja 2015 at 16:55

    Przy okazji tego artykułu zapraszamy również na nasze pozostałe blogi finansowe > http://rachunki.efirmowy.pl/

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Firma

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Opublikowano

on

ksiega przychodow i rozchodow

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych lub w formie stawki liniowej, zobowiązani są do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Na jej podstawie wyliczana jest bowiem podstawa opodatkowania oraz obowiązująca właściciela działalności stawka oprocentowania. Warto jednak wiedzieć, jakie są zasady prowadzenia KPiR, a także co powinno się w niej znajdować. Odpowiedzi na te zagadnienia przedstawiamy w artykule! (więcej…)

Czytaj Dalej

Firma

Procedury bhp – dlaczego należy ich przestrzegać?

Opublikowano

on

bezpieczenstwo i higiena pracy

Procedury bhp są bardzo ważne z wielu różnorodnych względów. Dzięki nim można przede wszystkim zyskać wiele korzyści, które wpływają na wydajność pracy. Dlaczego należy ich przestrzegać? Fachowcy informują. (więcej…)

Czytaj Dalej

Firma

Faktoring a biała lista podatników VAT

Opublikowano

on

W 2019 roku została wprowadzona biała lista podatników VAT. Jej celem jest ułatwienie weryfikacji kontrahentów pod względem aktualności ich danych. Jednak przedsiębiorstwa, które chciałaby korzystać z faktoringu, często mają w związku z nią wiele wątpliwości. Czym dokładnie jest biała lista podatników VAT i jak wpływa na faktoring? Podpowiadamy.

Czym jest biała lista podatków VAT?

Biała lista podatników VAT została wprowadzona 1 września 2019 roku. Jest to wykaz, który dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, a także CIDG. Jej celem jest uszczelnienie systemu podatkowego VAT, a także zlikwidowanie oszustw podatkowych. Każda firma przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności zobowiązana jest do sprawdzenia, czy jej kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

Na liście tej można znaleźć numer rachunku firmowego podatnika, a także inne dane dotyczące przedsiębiorstwa, takie jak nazwa firmy, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, dane wspólników i osób wchodzących w skład zarządu spółki, daty rejestracji, wykreślenia i przywrócenia do rejestru i wiele innych. Zgodnie z ustawą przedsiębiorstwo jest zobowiązane do uiszczenia płatności wyłącznie na rachunek kontrahenta, który widnieje w tym rejestrze.

Faktoring a biała lista

Faktoring a biała lista – wiele osób zadaje sobie pytanie, co trzeba w tej kwestii wiedzieć. W przypadku faktoringu jawnego i odwrotnego biała lista podatników VAT nie wpłynęła w znaczący sposób na realizację tej usługi. Jednak przedsiębiorcy zobowiązani są do weryfikacji rachunków, na które przelewają środki. W przypadku stałej współpracy z danym kontrahentem nie można umieścić jego numeru w systemie księgowym, tylko przed każdym dokonaniem płatności, należy go ponownie zweryfikować.

W przypadku faktoringu jawnego firma przelewa środki finansowe na rachunek kontrahenta, który widnieje na białej liście podatników. Klient przedsiębiorstwa faktoringowego nie musi jednak sprawdzać jego numeru, ponieważ dokonuje on zapłaty na rachunek firmy faktoringowej i to ona musi zweryfikować na białej liście numer, na który zostaną przelane środki.

Istotne zmiany zaszły natomiast w przypadku faktoringu cichego. Jego istota polega na tym, że płatnik nie jest informowany o tym, że płatności są objęte faktoringiem. Po wprowadzeniu białej listy udzielenie faktoringu niejawnego na podstawie rachunku cesyjnego nie jest już możliwe. Z tego powodu funkcjonuje ono na innych zasadach. Między firmą faktoringową, a faktorantem zachodzą więc ustalenia zgodnie z którymi zobowiązuje się on do spłaty zobowiązania na numer rachunku faktora, zaraz po otrzymaniu płatności od swojego kontrahenta.

Czytaj Dalej

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.