Connect with us

Firma

Co to jest umowa przedwstępna?

Opublikowano

on

Umowę przedwstępną podpisujemy w momencie, w którym zawarcie umowy właściwej jest z jakichkolwiek względów niemożliwe. To rodzaj zabezpieczenia, dzięki któremu każda ze stron ma pewność dochowania warunków przez drugą z nich. Na czym polega i jak przygotować ją najlepiej?

Strony zawierają umowę przedwstępną w momencie, w którym z jakiegoś powodu nie są w stanie podpisać umowy właściwej – istotę umowy stanowi właśnie zobowiązanie do podpisania w przyszłości umowy przyrzeczonej. Naturalnie strony mogą w umowie przedwstępnej zawrzeć postanowienia wykraczające poza to minimum, mogą ją podpisać jako odrębny dokument lub zawrzeć w punktach w innej umowie. W umowie przedwstępnej powinien znajdować się termin, w ciągu którego ma zostać zawarta umowa właściwa. Jeżeli strony nie zawarły tego w umowie przedwstępnej, wówczas datę wyznacza uprawniona do tego typu żądania strona. Jeżeli obie strony są uprawnione i podają inny termin, prawnie liczy się ten wcześniejszy. Jeżeli w rok po zawarciu umowy przedwstępnej dalej nie ma wyznaczonego terminu co do zawarcia umowy przyrzeczonej, żadna z tych stron nie może zażądać jej zawarcia (umowa ulega przedawnieniu).

Umowa przedwstępna najczęstsze zastosowanie znajduje na rynku nieruchomości – Strony podpisują taką umowę w momencie, w którym występują jakiekolwiek problemy uniemożliwiające zawarcie umowy właściwej. – tłumaczy notariusz Jan Tarkowski z jednej z wrocławskich kancelarii notarialnych – Należą do nich formalności z uzyskaniem kredytu przez stronę kupującą, konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego po zmarłym właścicielu, brakujące dokumenty lub inne procedury związane przykładowo z podziałem działki. Wszystko to, co opóźnia kupno i sprzedaż. Podpisując umowę przedwstępną obie strony zabezpieczają się. Sprzedawca ma pewność, że klient się nie rozmyśli, natomiast klient nie musi martwić się tym, że sprzedawca nieruchomości znajdzie innego nabywcę.

Umowa przedwstępna liczy się już w formie ustnej (na przykład zobowiązanie pracodawcy do podpisania umowy o pracę z przyszłym podwładnym). Naturalnie najlepiej jest udokumentować taką umowę dla celów dowodowych. Można ją po prostu podpisać w formie pisemnej (umowa cywilno-prawna) lub w formie aktu notarialnego. Obie z nich są ważne, jednak ich skutki prawne są zupełnie inne. Jeżeli po podpisaniu umowy przedwstępnej w postaci aktu notarialnego jedna ze stron uchyla się od podpisania umowy właściwej, możemy dochodzić się jej zawarcia drogą sądową. Dysponując zwykłą umową pisemną nie ma możliwości dochodzenia się zawarcia umowy właściwej w sądzie, możemy jedynie domagać się odszkodowania. Tylko umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego daje gwarancję, że dojdzie do podpisania umowy właściwej.

Umowa przedwstępna powinna zawierać dane obu stron: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dokumentu tożsamości, imiona rodziców. Jeżeli jedną ze stron jest małżeństwo, konieczne są dane obojga. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy mają oni podzielność majątkową lub nieruchomość została zakupiona przed zawarciem małżeństwa i należy do osobistego majątku jednego z małżonków. Jeżeli jedną ze stron jest firma, konieczne będzie podanie jej nazwy oraz numeru NIP. Dodatkowo należy dokładnie opisać przedmiot, którego dotyczy umowa, cenę, rodzaj oraz termin płatności, termin zawarcia umowy właściwej, wysokość zadatku i karę umowną oraz oświadczenie sprzedającego o stanie, w jakim znajduje się sprzedawany przedmiot (w jakim jest stanie używalności, czy i jakie posiada wady ukryte) oraz podpisy obu stron. – Każdy notariusz doradzi także, aby w umowie znalazł się spis przypadków, w wyniku których strony mogą ustąpić od umowy bez żadnych konsekwencji – dodaje notariusz Tarkowski.

Tak przygotowana i podpisana umowa gwarantuje, że umowa właściwa dojdzie do skutku.

Czytaj Dalej
Wciśnij aby skomentować

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Firma

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Opublikowano

on

ksiega przychodow i rozchodow

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych lub w formie stawki liniowej, zobowiązani są do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Na jej podstawie wyliczana jest bowiem podstawa opodatkowania oraz obowiązująca właściciela działalności stawka oprocentowania. Warto jednak wiedzieć, jakie są zasady prowadzenia KPiR, a także co powinno się w niej znajdować. Odpowiedzi na te zagadnienia przedstawiamy w artykule! (więcej…)

Czytaj Dalej

Firma

Procedury bhp – dlaczego należy ich przestrzegać?

Opublikowano

on

bezpieczenstwo i higiena pracy

Procedury bhp są bardzo ważne z wielu różnorodnych względów. Dzięki nim można przede wszystkim zyskać wiele korzyści, które wpływają na wydajność pracy. Dlaczego należy ich przestrzegać? Fachowcy informują. (więcej…)

Czytaj Dalej

Firma

Faktoring a biała lista podatników VAT

Opublikowano

on

W 2019 roku została wprowadzona biała lista podatników VAT. Jej celem jest ułatwienie weryfikacji kontrahentów pod względem aktualności ich danych. Jednak przedsiębiorstwa, które chciałaby korzystać z faktoringu, często mają w związku z nią wiele wątpliwości. Czym dokładnie jest biała lista podatników VAT i jak wpływa na faktoring? Podpowiadamy.

Czym jest biała lista podatków VAT?

Biała lista podatników VAT została wprowadzona 1 września 2019 roku. Jest to wykaz, który dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, a także CIDG. Jej celem jest uszczelnienie systemu podatkowego VAT, a także zlikwidowanie oszustw podatkowych. Każda firma przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności zobowiązana jest do sprawdzenia, czy jej kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

Na liście tej można znaleźć numer rachunku firmowego podatnika, a także inne dane dotyczące przedsiębiorstwa, takie jak nazwa firmy, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, dane wspólników i osób wchodzących w skład zarządu spółki, daty rejestracji, wykreślenia i przywrócenia do rejestru i wiele innych. Zgodnie z ustawą przedsiębiorstwo jest zobowiązane do uiszczenia płatności wyłącznie na rachunek kontrahenta, który widnieje w tym rejestrze.

Faktoring a biała lista

Faktoring a biała lista – wiele osób zadaje sobie pytanie, co trzeba w tej kwestii wiedzieć. W przypadku faktoringu jawnego i odwrotnego biała lista podatników VAT nie wpłynęła w znaczący sposób na realizację tej usługi. Jednak przedsiębiorcy zobowiązani są do weryfikacji rachunków, na które przelewają środki. W przypadku stałej współpracy z danym kontrahentem nie można umieścić jego numeru w systemie księgowym, tylko przed każdym dokonaniem płatności, należy go ponownie zweryfikować.

W przypadku faktoringu jawnego firma przelewa środki finansowe na rachunek kontrahenta, który widnieje na białej liście podatników. Klient przedsiębiorstwa faktoringowego nie musi jednak sprawdzać jego numeru, ponieważ dokonuje on zapłaty na rachunek firmy faktoringowej i to ona musi zweryfikować na białej liście numer, na który zostaną przelane środki.

Istotne zmiany zaszły natomiast w przypadku faktoringu cichego. Jego istota polega na tym, że płatnik nie jest informowany o tym, że płatności są objęte faktoringiem. Po wprowadzeniu białej listy udzielenie faktoringu niejawnego na podstawie rachunku cesyjnego nie jest już możliwe. Z tego powodu funkcjonuje ono na innych zasadach. Między firmą faktoringową, a faktorantem zachodzą więc ustalenia zgodnie z którymi zobowiązuje się on do spłaty zobowiązania na numer rachunku faktora, zaraz po otrzymaniu płatności od swojego kontrahenta.

Czytaj Dalej
Reklama

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.