Deklaracje ZUS – najważniejsze informacje dla przedsiębiorców

Prowadząc działalność gospodarczą, jest się zobligowanym do uiszczania składek ZUS na ubezpieczenie. Obowiązek ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest niezależny od wielkości firmy, ilości zatrudnionych pracowników czy branży działania. Rozliczenia ZUS dokonuje się na deklaracjach. Istnieje ich kilka rodzajów, a każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, w jakim terminie należy je składać i jakie obowiązki za sobą one niosą. Deklaracje ZUS dzielą się na te zgłoszeniowe i rozliczeniowe. Co jeszcze trzeba o nich wiedzieć?

Zgłoszeniowe deklaracje ZUS

Formularze zgłoszeniowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy zgłosić maksymalnie do 7 dni od czasu powstania obowiązku ubezpieczeniowego, czyli zatrudnienia pracownika. Ten typ deklaracji stosuje się też przy jakichkolwiek zmianach, korektach czy wyrejestrowaniu pracownika z ubezpieczenia. Po deklaracje zgłoszeniowe przedsiębiorca powinien również sięgać, zawieszając czy likwidując działalność gospodarczą. Dla ułatwienia ZUS umożliwia składanie deklaracji i raportów przez księgowość internetową. W ten sposób można dostarczyć deklaracje:

·         ZUS ZUA – na formularzu zgłasza się nowego pracownika lub samego siebie do ubezpieczenia, a także dokonuje wszelkich korekt; po druk sięga się, jeśli zatrudniona lub przedsiębiorca ma być objętym pełnym ubezpieczeniem społecznym oraz przy przechodzeniu z ZUS-u preferencyjnego na pełny;

·         ZUS ZZA – zgłasza się na nim pracowników dla ubezpieczenia, a także informuje o zmianach, jeśli ubezpieczenie obejmuje tylko to zdrowotne;

·         ZUS ZIUA – ma zastosowanie w przypadku zmian lub korekt danych ubezpieczonego zgłoszonych na wyżej wymienionych formularzach;

·         ZUS ZCNA – służy do zgłaszania danych członków rodziny podatnika lub pracownika do celów ubezpieczenia zdrowotnego; druk wykorzystuje się także do wyrejestrowania tego ubezpieczenia;

·         ZUS ZWUA – pozwala na wyrejestrowanie z ubezpieczeń, społecznych i zdrowotnych.

Rozliczeniowe deklaracje ZUS

Deklaracje rozliczeniowe to te składane w trakcie prowadzenia działalności. Ich najpopularniejszą formą jest formularz ZUS DRA, czyli miesięczna deklaracja rozliczeniowa na podstawie, której wylicza się składki i świadczenia osoby ubezpieczonej. ZUS DRA należy składać co miesiąc. Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, że deklaracja ta musi być składana w ściśle określonych terminach, czyli:

·         do 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze,

·         do 10 dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,

·         do 15 dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Do deklaracji rozliczeniowych ZUS zalicza się też:

·         ZUS RCA – jest to imienny raport, w którym wskazuje się należne składki i świadczenia, które wypłacane są z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego; na formularzu można zgłosić też potrzebne korekty;

·         ZUS RZA – to imienny raport miesięczny o należnych składkach w przodku, gdy pracownik podlega tylko i wyłącznie ubezpieczeniu społecznemu;

·         ZUS RSA- jest raportem informującym o wypłacanych świadczeniach i zasiłkach, a także przerwach w opłacaniu składek np. podczas urlopu chorobowego;

·         ZUS DRA cz. II – ta deklaracja to raport, który składa się raz w roku, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracownika, a składki właściciel firmy opłaca tylko za siebie;

·         ZUS RCA cz. II – raport ten wypełnia się zamiast ZUS DRA cz. II, kiedy w przedsiębiorstwie oprócz właściciela zatrudnione są też inne osoby współpracujące.

 

 

 

 

Źródło: Artykuł partnerski

 

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.