Przepisy o pracownikach sezonowych tworzone są tak aby ułatwić przyjmowanie cudzoziemców do pracy. Dyrektywa będzie dotyczyć obcokrajowców pracuj...