Connect with us

Firma

UNIQA Polska podwoiła zysk w 2014 r.

Opublikowano

on

Zysk brutto obu spółek UNIQA w Polsce wzrósł aż o 94 proc. i wyniósł 33,487 mln zł po czterech kwartałach 2014 roku (42,1 mln zł według standardów IFRS). Z kolei łączny spadek składki przypisanej brutto sięgnął 13 proc., a wartość zebranej składki wyniosła 1306,287 mln zł. Głównie z powodu redukcji portfela życiowego ze składką jednorazową.

UNIQA TU

W 2014 roku UNIQA TU istotnie zwiększyła sprzedaż w najbardziej rentownych liniach produktowych jednocześnie poprawiając wynik finansowy. Zysk brutto wyniósł bowiem 28,607 mln zł (I-XII 2013: 14,874 mln zł), a wynik finansowy netto 21,624 mln zł (I-XII 2013: 9,227 mln zł).

– Zysk spółki majątkowej był 2-krotnie wyższy niż rok wcześniej i równocześnie osiągnął najwyższą wartość w jej historii – podkreśla Andrzej Jarczyk, prezes UNIQA Polska.

Jak dodaje, oprócz wzrostu w najbardziej rentownych produktach, do poprawy wyniku przyczyniła się zmiana struktury portfela oraz racjonalna polityka cenowa. Nie bez znaczenia było również aktywne zarządzanie kosztami w sytuacji spadku przypisu składki. Łączny poziom kosztów akwizycji i administracji był w roku 2014 o 5,9 proc. niższy niż rok wcześnie. Dodatkowo – pomimo rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych – spółka zwiększyła w 2014 roku przychody z działalności lokacyjnej.

UNIQA TU zebrała 1077,846 mln zł składki przypisanej brutto (I-XII 2013: 1117,820 mln zł). Zanotowała zatem spadek składki na poziomie 3,6 proc., który wynikał głównie ze spadku składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Przypis UNIQA z ubezpieczeń komunikacyjnych zmniejszył się bowiem o 10 proc. Dla porównania w ubezpieczeniach majątkowych, z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych spółka zanotowała wzrost o 3,2 proc. Niższa składka z ubezpieczeń komunikacyjnych to efekt konserwatywnej polityki cenowej i oceny ryzyka. Równocześnie dzięki regularnej optymalizacji taryf oraz eliminacji z portfela ryzyk o najwyższej szkodowości poprawił się wynik finansowy w ubezpieczeniach komunikacyjnych, co miało istotne znaczenie dla poprawy wyniku w skali całej spółki.

– W ubezpieczeniach komunikacyjnych 2014 był niewątpliwie rokiem trudnym. Zagorzała wojna cenowa na rynku doprowadziła – jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego – do zmniejszenia rynku w OC o 4,65 proc., a w AC o 1,17 proc. Strategia UNIQA zakładała nie uczestniczenie w wojnie cenowej, a koncentrację na poprawie atrakcyjności oferty ubezpieczeń komunikacyjnych – mówi Andrzej Jarczyk. – Uruchomiliśmy moduł Komunikacja 2.0 w Portalu Obsługi Sprzedaży, który umożliwia wyliczenie składki na podstawie dwóch danych. Wdrożyliśmy innowacyjne ubezpieczenie kosztów rehabilitacji dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz uatrakcyjniliśmy warunki ubezpieczeń assistance i NW oferowanych jako uzupełnienie oferty komunikacyjnej. Wprowadziliśmy także opcję ochrony zniżek w ubezpieczeniu Auto Casco – wylicza szef UNIQA w Polsce.

Poza tym 1 czerwca 2014 roku UNIQA wprowadziła rewolucyjne udogodnienie dla posiadaczy polis komunikacyjnych OC w postaci możliwości skorzystania z Bezpośredniej Likwidacji Szkody. Ponadto, w roku 2014 uruchomiona została sprzedaż ubezpieczeń dealerskich w ramach podpisanej umowy z grupą VW oraz sprzedaż pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach umowy z Getin Leasing.

Udział ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu ulega UNIQA systematycznemu zmniejszeniu – za rok 2014 wyniósł 46,8 proc. (w porównaniu z 50,3 proc. w roku 2013 i 55,2 proc. w 2012 roku).

Kolejny rok rósł natomiast portfel ubezpieczeń korporacyjnych, czego efektem jest wzrost składki na poziomie 13 proc. w ubezpieczeniach od ognia.

– Rosnącą pozycję UNIQA w ubezpieczeniach korporacyjnych potwierdza wzrost liczby klientów oraz wygrana w kolejnych przetargach, choćby na ubezpieczenie bloków energetycznych w Elektrowniach Jaworzno oraz Turów – mówi Andrzej Jarczyk.

W sektorze detalicznym największe wzrosty zostały osiągnięte w ubezpieczeniach mieszkań, gdzie składka wzrosła o 13,5 proc.

– Zgodnie z naszymi oczekiwaniami dużym sukcesem okazał się wprowadzony w lutym 2014 r. nowy produkt mieszkaniowy Twój DOM Plus, oparty na regule all risk, z bogatą paletą ryzyk dodatkowych, w którym agent sam może określać zakres ubezpieczenia. Został on wyróżniony Laurem Konsumenta. Systematycznie rozwijany jest również portfel ubezpieczeń mieszkań skierowanych do członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – mówi Andrzej Jarczyk.

Jak dodaje, UNIQA utrzymała również pozycję lidera w ubezpieczeniach dla Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych. Mimo rosnącej konkurencji w tym segmencie spółka zwiększyła liczbę klientów.

Rosnąca rentowność działalności UNIQA TU przyczynia się do dalszego wzmocnienia wskaźników bezpieczeństwa. Na dzień 31 grudnia 2014 roku spółka spełnia wszystkie ustawowe wymogi bezpieczeństwa – margines wypłacalności jest pokryty z nadwyżką 154 mln zł, a rezerwy techniczne z nadwyżką 267 mln zł.

UNIQA TU na Życie

Miniony rok okazał się wyjątkowy także dla spółki życiowej UNIQA, która również osiągnęła najlepszy wyniki finansowy w dotychczasowej działalności. Zysk finansowy brutto UNIQA TU na Życie za 2014 rok wyniósł 4,881 mln zł (I-XII 2013: 2,390 mln zł), a zysk netto 3,900 mln zł (I-XIII 2013: 1,799 mln zł).

– Dynamiczny rozwój sprzedaży produktów ze składką regularną, ścisła kontrola poziomu ponoszonych kosztów oraz optymalizacja procesów biznesowych przyczyniły się do osiągnięcia wyższego niż w poprzednich latach wyniku finansowego – mówi prezes UNIQA w Polsce.

UNIQA TU na Życie w 2014 roku dynamicznie rozwijała sprzedaż produktów ze składką regularną przy jednoczesnej redukcji poziomu składki z produktów ze składką jednorazową. Łączna wartość składki przypisanej w 2014 roku wyniosła 228,441 mln zł (I-XII 2013: 391,108 mln zł).

– Na spadek przypisu w ubezpieczeniach życiowych największy wpływ miało ograniczenie sprzedaży krótkoterminowych ubezpieczeń na życie, czyli tzw. polisolokat oraz spadające zainteresowanie klientów ubezpieczeniami na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – tłumaczy sytuację na rynku Andrzej Jarczyk.

W UNIQA TUnaŻ składka regularna wzrosła w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2013 o 17,9 proc., do poziomu 110,4 mln zł, co jest wynikiem znacznie lepszym od wzrostu rynku, który wyniósł ok. 3 proc. W zasadzie wszystkie istotne produkty ze składką regularną oferowane przez spółkę zanotowały w 2014 roku dynamiczne wzrosty sprzedaży. Najszybciej rósł przypis z ubezpieczeń typu unit-linked, gdzie wskaźnik wzrostu wyniósł 58 proc. Kolejny rok z rzędu rósł też portfel ubezpieczeń grupowych, dla których składka przypisana wzrosła o 11 proc. Podobne tempo wzrostu notują ubezpieczenia terminowe. W strukturze portfela ubezpieczeń ze składką regularną dominowały ubezpieczenia grupowe, których udział w portfelu na koniec 2014 roku wyniósł 54 proc.

– W 2014 roku liczba osób objętych ubezpieczeniem grupowym na życie UNIQA przekroczyła 100 tys. – podkreśla Andrzej Jarczyk.

Wartość składki przypisanej jednorazowej w 2014 roku wyniosła natomiast 118,0 mln zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku UNIQA TU na Życie spełnia wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności. Margines wypłacalności jest pokryty z nadwyżką w wysokości 20 mln zł, nadwyżka środków własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego wynosi 38 mln zł natomiast rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są pokryte aktywami z nadwyżką wynoszącą 47 mln zł.

UNIQA Polska

Grupę UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU SA oraz UNIQA TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Obecnie UNIQA TU SA zajmuje 5. pozycję na rynku ubezpieczeniowym pod względem wysokości składki przypisanej brutto, która w 2013 r. wyniosła ponad 1,12 mld zł. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży oraz zaangażowaniu ponad 3000 agentów UNIQA jest blisko klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, mającej 130 placówek, jak też w multiagencjach oraz u brokerów i dealerów samochodowych. UNIQA jest laureatem konkursu Solidny Pracodawca 2014. W 2014 r. otrzymała również nagrody: Laur Konsumenta – Odkrycie Roku 2014” za ubezpieczenie domów i mieszkań Twój DOM Plus, „Modernizacja Roku 2013” w kategorii „Obiekty biurowe”, Polską Nagrodę Innowacyjności Forum Przedsiębiorczości „Najwyższa Jakość Quality International” oraz Certyfikat „Innowacyjna Firma” za Portal Obsługi Sprzedaży POS, a także Certyfikat „Dobra Polisa” dla ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną miesięcznie.

Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach – UNIQA Insurance Group AG.

Czytaj Dalej
Wciśnij aby skomentować

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Firma

Jakie są kluczowe kryteria przy wyborze lokalu do prowadzenia działalności?

Opublikowano

on

szukanie lokalu pod dzialalnosc

W prowadzeniu działalności gospodarczej jednym z kluczowych elementów sukcesu jest odpowiedni wybór lokalizacji. Wybór odpowiedniego lokalu to decyzja, która może znacząco wpłynąć na rozwój firmy. Istnieje wiele czynników, które warto wziąć pod uwagę, aby zmaksymalizować szanse na osiągnięcie sukcesu w biznesie. W poniższym artykule przyjrzymy się kluczowym kryteriom, które warto rozważyć przy wyborze lokalu do prowadzenia działalności. (więcej…)

Czytaj Dalej

Firma

Jakich specjalistów zatrudnia biuro rachunkowe?

Opublikowano

on

zatrudnienie przez biuro rachunkowe

Biura rachunkowe są kluczowymi instytucjami w świecie biznesu, zapewniającymi kompleksową obsługę finansową dla różnych rodzajów firm. Współpracując z biurem rachunkowym, przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na rozwoju swojej działalności, mając pewność, że aspekty finansowe są w najlepszych rękach. Jednak, aby biuro rachunkowe mogło świadczyć usługi na najwyższym poziomie, musi zatrudniać odpowiednich specjalistów. W tym artykule przyjrzymy się, jakich specjalistów zazwyczaj zatrudniają biura rachunkowe oraz jakie role pełnią w obszarze rachunkowości i finansów. (więcej…)

Czytaj Dalej

Firma

Księgowy — jakie są jego obowiązki w firmie?

Opublikowano

on

prowadzenie firmy

W obecnych czasach, księgowy to znacznie więcej niż tylko liczby na papierze. To kluczowa postać w funkcjonowaniu każdej firmy, dbająca o jej finanse i rachunkowość. Księgowy to profesjonalista, który ma na swoich barkach liczne obowiązki, mające istotny wpływ na stabilność i rozwój przedsiębiorstwa. (więcej…)

Czytaj Dalej

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.