Akcje Enea wejdą do najważniejszego indeksu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – WIG20. Po raz pierwszy stanie się to jutro, 20 marc...