Każdy może wejść w spiralę zadłużenia. Wystarczy jedna zła decyzja dotycząca zaciągnięcia następnego kredytu, wypadek, choroba lub strata pracy. ...