W przedsiębiorstwie zarządzanym w modelu turkusowym nie spotkamy kierowników ani dyrektorów, sztywnej hierarchii ani rozmów oceniających. Pracown...